******************************************* 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016 / 2017

Semestr I - 01.09.2016 - 22.01.2017 r.
Semestr II – 23.02.2017 - 23.06.2017 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 września 2016 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2016 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Ferie zimowe

30 stycznia - 12 lutego 2017 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 kwietnia 2017 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Zakończenie zajęć

w klasach (semestrach) programowo najwyższych

w szkołach policealnych

27 stycznia 2017 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna:


podstawa prawna:
 
art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy
z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty–Dz.U z 2015 r.,poz. 2156 z późn. zm.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dzień etapu pisemnego egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje wzawodzie

 

 

logo180 1

 bip

 

Design by TMOS

1780323
Your IP: 54.226.102.115
Server Time: 2019-06-18 07:14:55
Visitors Counter
Copyright 2014.