Realizacja projektów "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" - Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu

Zaproszenie na kursy zawodowe

Zapraszamy słuchaczy w roku szkolnym 2021/2022 do udziału w kursach zawodowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”:

  • Prawo jazdy kat. B
  • Kurs aspekty prawne na rynku farmaceutycznym
  • Kurs ortodoncji z zastosowaniem retainerów
  • Kurs tapingu
  • Kurs makijażu wraz z henną pudrową

zd amp

Zaproszenie na staże zawodowe

Zapraszamy słuchaczy w roku szkolnym 2021/2022 do udziału w stażach zawodowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Do udziału w stażach zawodowych zapraszamy słuchaczy kształcących się w zawodach:
technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych oraz higienistka stomatologiczna.

Staż to dodatkowa forma praktycznej nauki zawodu, duża szansa na zdobycie doświadczenia i poznanie zadań zawodowych w placówkach służby zdrowia. Staż zawodowy trwa 150 godzin z możliwością uzyskania stypendium stażowego w wysokości 2 300 zł brutto.

Wszelkich informacji dotyczących uczestniczenia w formach wsparcia w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II udziela zatrudniony w szkole Specjalista ds. wsparcia zawodowego i realizacji staży.

 

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

tel: 18 443-70-93
e-mail: sekretariat@medykns.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony