Kwalifikacyjny kurs zawodowy:
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
- wyodrębnionej w zawodzie:
technik usług kosmetycznych (514207)

Kurs trwa 1 rok. Zajęcia edukacyjne będą odbywały się w systemie zaocznym (planowane dni realizacji zajęć edukacyjnych to piątek od godz. 16.00 i sobota )

Kwalfikacyjne kursy zawodowee to forma bezpłatnego kształcenia adresowana do każdego kto ukończył szkołę średnią ( nie wymagamy matury ). Kursy skierowane są do osób zainteresowanych uzyskiwaniem nowego zawodu lub uzupełnianiem wiedzy zawodowej. Nasz szkoła stawia na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności.

Słuchacz, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy otrzymuje zaświadczenie ukończenia tego kursu. Umożliwia mu to przystąpienie do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w tym zawodzie. Natomiast ukończenie obu kwalifikacji A. 61 ( Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy) i A. 62  ( Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp ) oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie umożliwia otrzymanie tytułu technik usług kosmetycznych.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą kształcenia akceptowaną przez ZUS, KRUS, MOPS, GOPS oraz inne instytucje jako kontynuacja nauki, a szkoła wydaje bezpłatnie stosowne zaświadczenia.

Technik usług kosmetycznych jest to zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca, pomoc w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia człowieka. W czasie nauki słuchacze zapoznają się z wiadomościami z wielu dziedzin medycznych, a szczególnie z zakresu kosmetyki oraz opanowują praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów kosmetycznych. Uczą się zastosowania preparatów, materiałów i urządzeń niezbędnych w kosmetyce.

Możliwość zatrudnienia:

 • w gabinetach odnowy biologicznej
 • studiach wizażu i paznokci
 • firmach kosmetycznych
 • w gabinetach kosmetycznych
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

 

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy kandydata. - pobierz
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub Świadectwo Dojrzałości  – ORYGINAŁ.
 • 3 fotografie podpisane na odwrocie.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie. ( skierowanie na bezpłatne badania można odebrać w sekretariacie )

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 10.00-14.00.

 

dscn0810

dscn0807

dscn0590

dscn0583

 

 

 

logo180 1

 bip

 

Design by TMOS

2232848
Your IP: 3.209.82.74
Server Time: 2020-03-31 15:21:15
Visitors Counter
Copyright 2014.