Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji:

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
- wyodrębnionej w zawodzie:
opiekun medyczny (532102)

 Kurs trwa 1 rok. Zajęcia edukacyjne będą odbywały się w systemie zaocznym (planowane dni realizacji zajęć edukacyjnych to piątek od godz. 16.00 i sobota )

 Kwalfikacyjne kursy zawodowee to forma bezpłatnego kształcenia adresowana do każdego kto ukończył szkołę średnią ( nie wymagamy matury ). Kursy skierowane są do osób zainteresowanych uzyskiwaniem nowego zawodu lub uzupełnianiem wiedzy zawodowej. Nasz szkoła stawia na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności.

 Słuchacz, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy otrzymuje zaświadczenie ukończenia tego kursu. Umożliwia mu to przystąpienie do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w tym zawodzie.

 Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą kształcenia akceptowaną przez ZUS, KRUS, MOPS, GOPS oraz inne instytucje jako kontynuacja nauki, a szkoła wydaje bezpłatnie stosowne zaświadczenia.

 Opiekun medyczny jest to zawód, który funkcjonuje w Polsce od 2007 roku. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.
Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.
Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne
i społeczne.

  Możliwość zatrudnienia:
•    domy opieki społecznej
•    oddziały szpitalne
•    indywidualna opieka w domu pacjenta
•    hospicja
•    zakłady opiekuńczo – lecznicze
•    zakłady opieki długoterminowej
•    fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych
Uzyskany dyplom w tym zawodzie daje uprawnienia do podjęcia pracy na terenie Uni Europejskiej

 Wymagane dokumenty:

  • Kwestionariusz osobowy kandydata. -pobierz
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub Świadectwo Dojrzałości  – ORYGINAŁ.
  • 3 fotografie podpisane na odwrocie.
  • Kserokopia dowodu osobistego.
  • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie. ( skierowanie na bezpłatne badania można odebrać w sekretariacie )

 Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 10.00-14.00.

 

 opiekun 3

 

opiekun 1

 

opiek 2

 

opiekun 4

 

 

 

 

logo180 1

 bip

 

Design by TMOS

2232929
Your IP: 3.209.82.74
Server Time: 2020-03-31 16:52:59
Visitors Counter
Copyright 2014.