POKAZ PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

 

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu prowadzi szerokie działania na rzecz środowiska lokalnego.

Jednym z tych działań były prowadzone na terenie naszego subregionu pokazy pierwszej pomocy przedlekarskiej. Prowadzili je uczniowie zawodu Ratownik Medyczny pod nadzorem nauczycieli przedmiotów kierunkowych i zajęć praktycznych.

1

Pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone były w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz liceach i szkołach zawodowych.

Uczniowie zawodu Ratownik Medyczny na zajęciach z pierwszej pomocy przedstawiali zasady postępowania w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia, które mogą się wydarzyć w domu lub poza nim, w innych miejscach użyteczności publicznej oraz uczyli postępowania w sytuacji wypadków drogowych.

Szkolenia te miały na celu uświadomienie uczestnikom jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy w krótkim czasie, bezpośrednio gdy zaistnieje zagrożenie oraz, że działania te, często proste, ratują życie i jednocześnie są możliwe do wykonania przez każdego, potrzebna jest jedynie wiedza i gotowość niesienia pomocy.

Uczestnicy szkoleń uczyli się jak wezwać pomoc, poznali też zasadę bezpieczeństwa własnego, które jest niezbędne by pomoc została udzielona bez szkody na zdrowiu i życiu osoby jej udzielającej. Uczniowie zawodu Ratownik Medyczny w pokazach wykorzystywali fantomy do ćwiczeń, filmy oraz prezentacje multimedialne.

Odbiór szkoleń z pomocy przedmedycznej w środowiskach szkolnych był bardzo pozytywny, uczestnicy potwierdzali, że umiejętności, które nabyli są przydatne oraz, że po odbyciu szkoleń zdobyli lub znacznie poszerzyli swoją wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia człowieka.

 

 

logo180 1

 bip

 

Design by TMOS

1729916
Your IP: 35.175.248.25
Server Time: 2019-05-23 09:00:40
Visitors Counter
Copyright 2014.