Monitoring wizyjny

 

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 45, 33-300 Nowy Sącz, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany :

Budynek A – wejście, parter, I piętro, ( ul. Jagiellońska 45. 33-300 Nowy Sącz )

Budynek B – wejście, parter ( ul. Jagiellońska 45, 33-300 Nowy Sącz )

Budynek C – wejście, parter ( ul. Jagiellońska 45, 33-300 Nowy Sącz )

Parking – ( ul. Jagiellońska 45, 33-300 Nowy Sącz )

Budynek D – wejście - II piętro ( ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz )

Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 45, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych,  praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem.

 

 

logo180 1

 bip

 

Design by TMOS

1266417
Your IP: 54.81.78.135
Server Time: 2018-05-27 13:44:50
Visitors Counter
Copyright 2014.