INFORMACJA O WYNIKU   PISEMNEGO OFERTOWEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

                           Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu informuje, że postępowanie przeprowadzone w trybie pisemnego ofertowego przetargu nieograniczonego na :

Zadanie nr 1 ; ustawienie 1 automatu na sprzedaż napojów gorących: kawa, czekolada, herbata ( powierzchnia do wynajęcia 1 m2) , w budynku SzPPSMiS przy ul. Jagiellońskiej 45   w NowymSączu zarejestrowanym   w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych KwNr 84927 , stanowiącym   własność Województwa Małopolskiego w zarządzie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu na czas nie oznaczony

Zadanie nr 2 ;ustawienie 1 automatu na sprzedaż kanapek , słodyczy, napojów zimnych   ( powierzchnia do wynajęcia 1 m2) ,w budynku SzPPSMiS przy ul. Jagiellońskiej 45   w NowymSączu zarejestrowanym   w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych KwNr 84927 , stanowiącym   własność Województwa Małopolskiego w zarządzie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu na czas nie oznaczony

Z o s t a ł o   r o z s t r z y g n i ę t e   w następujący sposób :

 Z uwagi na fakt, iż w terminie wskazanym w ogłoszeniu nie wpłynęły żadne oferty przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

logo180 1

 bip

 

Design by TMOS

1071207
Your IP: 54.162.107.122
Server Time: 2017-09-26 11:03:50
Visitors Counter
Copyright 2014.