Nauka w domu w czasie epidemii

W związku z epidemią koronawirusa w Polsce Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało rozporządzenie regulujące nauczanie zdalne. Nowe przepisy będą obowiązywać od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.

Nauczyciele będą komunikować się z uczniami za pośrednictwem maili grupowych, bądź za pomocą aplikacji, które można zainstalować na telefonach komórkowych np. WhatsApp.

Zachęcamy wszystkich uczniów, aby ten czas wykorzystali do utrwalenia zdobytej wiedzy korzystając z dostępnych stron internetowych, np. https://www.testy.egzaminzawodowy.info/

Testy zawodowe on-line

Testy zawodowe on-line pozwalają sprawdzić wiedzę z zakresu kwalifikacji w zawodzie na poziomie technikum i szkół policealnych oraz szkół branżowych i kursów kwalifikacyjnych. Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie lub pobrać losowy test w formacie PDF wraz z kluczem odpowiedzi. Po rozwiązaniu testu obliczany jest wynik (ilość zdobytych punktów i ich procentowy udział) oraz wyświetlane są prawidłowe odpowiedzi do pytań.

UWAGA:

Ze względu na umożliwienie uczniom nauki w domach, wszystkie testy zostały odblokowane na czas nieokreślony. Zapraszamy do rozwiązywania.