Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Odbiór suplementów, dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz innych dokumentów, odbędzie się dnia 31 sierpnia 2020 r. od godz. 9.00 – 15.00.