Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Odbiór suplementów, dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz innych dokumentów, odbędzie się  w dniach 09 września 2022 r. od godz. 9.00 – 14.00 i 12 września 2022 od godz. 8.30 do 15.00.