Odbiór suplementów, dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Odbiór suplementów, dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz innych dokumentów, odbędzie się dnia 08 września 2021 r. od godz. 9.00 – 14.30.