Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 w Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej  w Nowym Sączu odbędzie się
1 oraz 2 września 2020 r. 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 dla klas drugich odbędzie się dnia
1 września 2020 r. według harmonogramu:

- kl. 2a higienistka stomatologiczna – sala nr 1, budynek A, godz. 9.00;

- kl. 2b technik masażysta – sala nr 34, budynek MCDN, Jagiellońska 61, godz. 9.30;

- kl. 2c technik usług kosmetycznych– aula, budynek B, godz. 10.30;

- kl. 2d technik farmaceutyczny – sala nr 32, budynek MCDN, Jagiellońska 61, godz. 11.15;


Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 dla klas pierwszych odbędzie się
2 września 2020 r. o godz. 10.00 w auli, budynek B, Jagiellońska 45.

Rozpoczęcie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych odbędzie się 4 września o godz. 17.00 w auli, budynek B, Jagiellońska 45