Opiekun medyczny

jest to zawód, który funkcjonuje w Polsce od 2007 roku. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.
Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.
Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne
i społeczne.

Nauka w tym zawodzie trwa 1 rok i  jest całkowicie BEZPŁATNA Kształcenie w naszej szkole mogą podjąć osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia ( brak górnej granicy wiekowej ), posiadające co najmniej wykształcenie średnie ( nie wymagamy matury )wystarczy świadectwo ukończonia szkoły średnie. Do naszej szkoły zapraszamy również osoby posiadające wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Możliwość zatrudnienia:
•    domy opieki społecznej
•    oddziały szpitalne
•    indywidualna opieka w domu pacjenta
•    hospicja
•    zakłady opiekuńczo – lecznicze
•    zakłady opieki długoterminowej
•    fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych
Uzyskany dyplom w tym zawodzie daje uprawnienia do podjęcia pracy na terenie Uni Europejskiej

Wymagane dokumenty:

  • Kwestionariusz osobowy kandydata. - pobierz
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub Świadectwo Dojrzałości  – ORYGINAŁ.
  • 3 fotografie podpisane na odwrocie.
  • Kserokopia dowodu osobistego.
  • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie. ( skierowanie na bezpłatne badania można odebrać w sekretariacie )

 Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 10.00-14.00.

 opiekun 3


opiekun 1

opiek 2

opiekun 4

 

 

 

logo180 1

 bip

 

Design by TMOS

2232912
Your IP: 3.209.82.74
Server Time: 2020-03-31 16:36:07
Visitors Counter
Copyright 2014.