CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ to osoba, która stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii. Towarzyszy i udziela pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspokajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi, higieny osobistej. Organizuje podopiecznym czas wolny. Ranga zawodu związana jest ze szczególnymi zadaniami, jakie należą do Opiekuna w domu pomocy społecznej . Są to między innymi:

 • pomoc i towarzyszenie człowiekowi w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie, golenie,
 • pomoc w słaniu łóżka, zmiana bielizny pościelowej,
 • udział w czynnościach rehabilitacyjnych lub aktywizujących zleconych przez lekarza bądź terapeutę),
 • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych,
 • aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej,
 • doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu,
 • spędzania wolnego czasu mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • rozwijanie jego zainteresowań udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia podopiecznego,
 • aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywanie określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenie lekarza bądź terapeuty,
 • kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych,

Kształcenie w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej realizowane jest w systemie dwuletnim. W cyklu kształcenia dziennym uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności w ramach przedmiotów:

 • Podstawy działaności gospodarczej i ochrony zdrowia
 • edukacja zdrowotna
 • język niemiecki zawodowy
 • język migowy
 • podstawy psychologii, pedagogiki, socjologii i etyki
 • pedagogika specjalna
 • metodyka pracy socjalnej
 • opieka w stanach zagrożenia zdrowia
 • technologia informacyjna
 • wybrane zagadnienia z rehabilitacji
 • pracownia zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych
 • pracownia arteterapii i organizacji czasu wolnego
 • zajęcia praktyczne
 • praktyka zawodowa

 

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

 • domy pomocy społecznej
 • hospicja

 

 

logo180 1

 bip

 

Design by TMOS

2232849
Your IP: 3.209.82.74
Server Time: 2020-03-31 15:23:48
Visitors Counter
Copyright 2014.