KRYTERIA PRZYJĘĆ

REKRUTACJA 2018/2019

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im J. Wolskiej jest szkołą publiczną, BEZPŁATNĄ. Organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie.

Kształcimy w zawodach:
- technik masażysta ( 2 lata )
- technik usług kosmetycznych ( 1 rok + 1 rok )
- opiekun medyczny ( 1 rok )
- opiekun w domu pomocy społecznej ( 1 rok )
- opiekunka środowiskowa ( 1 rok )

 Prowadzimy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:
- Kwalifikacja: A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, szyi i dekoltu -  technik usług kosmetycznych ( 1 rok )
- Kwalifikacja: A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp - technik usług kosmetycznych ( 1 rok )
- Kwalifikacja: Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - opiekun medyczny ( 1 rok )
- Kwalifiacja K.1. Świadczenie usług opiekuńczych - opiekunka środowiskowa ( 1 rok )

Wszystkie zawody w których kształcimy oraz wszystkie Kwalfikacyjne Kursy Zawodowe są BEZPŁATNE.

 

Ogólne warunki przyjęcia:

O przyjęcie na semestr pierwszy mogą ubiegać się osoby:

  • posiadający wykształcenie średnie ( nie jest wymagana matura ), przyjmujemy bez ograniczeń wiekowych,
  • posiadający zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:

  • Kwestionariusz osobowy kandydata.
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub Świadectwo Dojrzałości  – ORYGINAŁ.
  • 3 fotografie podpisane na odwrocie.
  • Kserokopia dowodu osobistego.
  • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie.

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 10.00-14.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo180 1

 bip

 

Design by TMOS

1583302
Your IP: 54.227.76.180
Server Time: 2019-01-23 07:09:57
Visitors Counter
Copyright 2014.