REKRUTACJA 2019/2020

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im J. Wolskiej jest szkołą publiczną, BEZPŁATNĄ. Organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie.

Rekrutacje prowadzimy w zawodach:

- higienistka stomatologiczna ( 2 lata ) - kliknij tutaj

- technik farmaceutyczny ( 2,5 roku ) - wznowienie kształcenia - kliknij tutaj

- technik masażysta ( 2 lata ) - kliknij tutaj

- technik usług kosmetycznych (2 lata) - kliknij tutaj

- opiekun medyczny ( 1 rok ) - kliknij tutaj

- opiekun w domu pomocy społecznej ( 1 rok ) - kliknij tutaj

- opiekunka środowiskowa ( 1 rok ) - kliknij tutaj

Oprócz kształcenia w systemie dziennym prowadzimy Kwalfikacyjne Kursy Zawodowe w systemie weekendowym:

- FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych - technik usług kosmetycznych ( 2 lata ) - kliknij tutaj

- MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - opiekun medyczny ( 1 rok ) - kliknij tutaj

- SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych - opiekunka środowiskowa ( 1 rok )

Wszystkie zawody w których kształcimy oraz wszystkie Kwalfikacyjne Kursy Zawodowe są BEZPŁATNE.

 W naszej szkole:

  • nie pobieramy opłat za egzaminy zawodowe,
  • zapewniamy praktyki zawodowe dla uczniów za które nie pobieramy żadnych opłat,
  • nie podpisujemy umów cywilno - prawnych z uczniami,
  • plan zajęć elastyczny, uwzględniamy potrzeby uczniów,
  • kształcimy w systemie dziennym i weekendowym.

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego

 w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I 
na rok szkolny 2019/2020

Składanie dokumentów: 06 maja -8 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych :  29 lipca 2019 r.,  godz. 12.00      

Rekrutacja uzupełniająca

W przypadku wolnych miejsc prowadzone będzie postępowanie uzupełniające 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym: 28 sierpnia 2019 r., godz. 12.00    
Do postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klas I publiczych szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020 stosuje się przepisy ustawy z dn. 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018r. poz. 996 ze zm.)


plakat 2019

 

 

 

 

 

logo180 1

 bip

 

Design by TMOS

1729976
Your IP: 35.175.248.25
Server Time: 2019-05-23 09:43:44
Visitors Counter
Copyright 2014.