REKRUTACJA 2020/2021

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im J. Wolskiej jest szkołą publiczną, BEZPŁATNĄ. Organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie.

Rekrutacje prowadzimy w zawodach:

- higienistka stomatologiczna ( 2 lata ) - kliknij tutaj

- technik farmaceutyczny ( 2,5 roku ) - kliknij tutaj

- technik masażysta ( 2 lata ) - kliknij tutaj

- technik usług kosmetycznych (2 lata) - kliknij tutaj

- opiekun medyczny ( 1 rok ) - kliknij tutaj

- opiekun w domu pomocy społecznej ( 1 rok ) - kliknij tutaj

- opiekunka środowiskowa ( 1 rok ) - kliknij tutaj

Oprócz kształcenia w systemie dziennym prowadzimy w systemie weekendowym Kwalfikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach:

- technik usług kosmetycznych ( 2 lata)  - kliknij tutaj

- opiekun medyczny ( 1 rok ) - kliknij tutaj

Wszystkie zawody w których kształcimy oraz wszystkie Kwalfikacyjne Kursy Zawodowe są BEZPŁATNE.

 W naszej szkole:

  • nie pobieramy opłat za egzaminy zawodowe,
  • zapewniamy praktyki zawodowe dla uczniów za które nie pobieramy żadnych opłat,
  • nie podpisujemy umów cywilno - prawnych z uczniami,
  • plan zajęć elastyczny, uwzględniamy potrzeby uczniów,
  • kształcimy w systemie dziennym i weekendowym.

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego

 w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I 
na rok szkolny 2020/2021

Składanie dokumentów: 04 maja -6 lipca 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych :  29 lipca 2020 r.,  godz. 12.00      

Rekrutacja uzupełniająca

W przypadku wolnych miejsc prowadzone będzie postępowanie uzupełniające 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym: 31 sierpnia 2020 r., godz. 12.00    
Do postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klas I publiczych szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020 stosuje się przepisy ustawy z dn. 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018r. poz. 996 ze zm.) 

 

 

 

 

logo180 1

 bip

 

Design by TMOS

2232933
Your IP: 3.209.82.74
Server Time: 2020-03-31 16:59:11
Visitors Counter
Copyright 2014.