KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017 / 2018

Semestr I - 04.09.2017 - 26.01.2018 r.
Semestr II – 27.01.2018 - 22.06.2018 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

4 września 2017 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Ferie zimowe

12 - 25 lutego 2018 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 03 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Zakończenie zajęć

w klasach (semestrach) programowo najwyższych

w szkołach policealnych

26 stycznia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna:

podstawa prawna:
 
art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dzień  Etapu pisemnego egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie

 

 

logo180 1

 bip

 

Design by TMOS

1316867
Your IP: 54.81.244.248
Server Time: 2018-07-18 07:04:15
Visitors Counter
Copyright 2014.