*******************************************

WARTO PRZECZYTAĆ!

E-serwis oświatowy, 02.04.2014

Opublikowane w kategorii Bezpieczeństwo w szkole

W apteczce nie przechowuje się żadnych leków

apteczka

 

Apteczka pierwszej pomocy nie powinna zawierać żadnych leków, w tym nawet przeciwbólowych, czy płynów dezynfekcyjnych. Apteczka powinna zawierać środki opatrunkowe. Nauczyciele nie podają leków uczniom – poza koniecznością podawania leków uczniom przewlekle chorym. Najistotniejsze dla rozstrzygnięcia kwestii, czy uczniowi w szkole można podawać leki jest stanowisko Ministra Zdrowia (Departament Matki i Dziecka) z 4 maja 2010 r. w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez pielęgniarki szkolne i nauczycieli w szkole oraz przedszkolu, w którym wyróżnia się trzy sytuacje szkolne i sposoby postępowania w każdej z nich: stany nagłe - gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, wówczas nauczyciel, dyrektor szkoły lub pielęgniarka zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie, obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych; inne problemy zdrowotne zgłaszane przez uczniów - gdy uczeń zgłasza wystąpienie problemu zdrowotnego (np. dolegliwości bólowych), pielęgniarka po rozmowie z uczniem zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych, z zaleceniem konieczności odbycia konsultacji lekarskiej. W sytuacji nieobecności pielęgniarki, do podjęcia powyższych działań zobowiązany jest dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba; podawanie leków uczniom z chorobą przewlekłą - w odniesieniu do ucznia z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego podawania mu w szkole leków zleconych przez lekarza - w ściśle określonych warunkach, jest możliwe podawanie leku przez pielęgniarkę szkolną lub nauczyciela.

 

Autor: Wanda Pakulniewicz, kuratorium oświaty

 

 

logo180 1

 bip

 

Design by TMOS

1508830
Your IP: 54.221.9.6
Server Time: 2018-11-20 22:05:29
Visitors Counter
Copyright 2014.