KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018 / 2019

Semestr I - 03.09.2018 - 02.02.2019 r.
Semestr II – 04.02.2019 - 21.06.2019 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

3 września 2018 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Ferie zimowe

14 - 27 stycznia 2019 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Zakończenie zajęć

w klasach (semestrach) programowo najwyższych

w szkołach policealnych

25 stycznia 2019 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna:

podstawa prawna:
 
art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dzień  Etapu pisemnego egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie

 

 

logo180 1

 bip

 

Design by TMOS

2125819
Your IP: 3.227.240.143
Server Time: 2020-01-26 00:33:03
Visitors Counter
Copyright 2014.