Opiekunka medyczna siedzi obok seniora i sprawdza jej poziom cukru przy pomocy urządzenia medycznego

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekun w domu pomocy społecznej to osoba, która stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii. Towarzyszy i udziela pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspokajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi, higieny osobistej. Organizuje podopiecznym czas wolny. Ranga zawodu związana jest ze szczególnymi zadaniami, jakie należą do Opiekuna w domu pomocy społecznej

Nauka w tym zawodzie trwa 2 lata i  jest całkowicie BEZPŁATNA.  Kształcenie w naszej szkole mogą podjąć osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia (brak górnej granicy wiekowej), posiadające co najmniej wykształcenie średnie (nie wymagamy matury) – wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średnie. Do naszej szkoły zapraszamy również osoby posiadające wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Możliwość zatrudnienia:

  • domy pomocy społecznej
  • hospicja

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły
  • Klauzula RODO
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub Świadectwo Dojrzałości  – ORYGINAŁ.
  • 2 fotografie podpisane na odwrocie.
  • Kserokopia dowodu osobistego.
  • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie. (skierowanie na bezpłatne badania można odebrać w sekretariacie)

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 - 15:00.