Aktualności - Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 w Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej  w Nowym Sączu odbędzie się
1 oraz 2 września 2020 r. 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 dla klas drugich odbędzie się dnia
1 września 2020 r. według harmonogramu:

- kl. 2a higienistka stomatologiczna – sala nr 1, budynek A, godz. 9.00;

- kl. 2b technik masażysta – sala nr 34, budynek MCDN, Jagiellońska 61, godz. 9.30;

- kl. 2c technik usług kosmetycznych– aula, budynek B, godz. 10.30;

- kl. 2d technik farmaceutyczny – sala nr 32, budynek MCDN, Jagiellońska 61, godz. 11.15;


Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 dla klas pierwszych odbędzie się
2 września 2020 r. o godz. 10.00 w auli, budynek B, Jagiellońska 45.

Rozpoczęcie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych odbędzie się 4 września o godz. 17.00 w auli, budynek B, Jagiellońska 45

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Odbiór suplementów, dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz innych dokumentów, odbędzie się dnia 31 sierpnia 2020 r. od godz. 9.00 – 15.00.

Stypendium naukowe

Informujemy, że jest możliwość odbioru stypendium naukowego za rok szkolny 2019/2020 semestr drugi od 3 września 2020 r. w godz. od 9.00 – 15.00.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

tel: 18 443-70-93
e-mail: sekretariat@medykns.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony