Rekrutacja - Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu

Oferta edukacyjna szkoły na rok szkolny 2021/2022

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu oferuje możliwość kształcenia w systemie dziennym w następujących zawodach szkolnictwa branżowego:

 • Higienistka stomatologiczna – nauka trwa 4 semestry;
 • Technik masażysta – nauka trwa 4 semestry;
 • Technik usług kosmetycznych – nauka trwa 4 semestry;
 • Technik farmaceutyczny – nauka trwa 5 semestrów;
 • Opiekun medyczny – nauka trwa 3 semestry (kształcenie według nowej podstawy programowej).

Oferujemy również Państwu kształcenie w systemie weekendowym na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie kwalifikacji:

 • FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie Technik usług kosmetycznych – nauka trwa 4 semestry.


Najczęściej zadawane pytania przy wyborze szkoły - dlaczego warto podjąć naukę w naszej Szkole?

1. Ja długo istniejemy ?
Nasza Szkoła istnieje od 1948 roku, posiadamy więc bardzo długą, bo ponad 70-letnią tradycję w kształceniu kadr medyczno-społecznych.

2. Czy jest darmowa ?
Kształcenie w naszej Szkole jest całkowicie bezpłatne, ponieważ jesteśmy szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie.

3. Czy pobiera jakieś dodatkowe opłaty ?
Nie pobieramy żadnych dodatkowych, czy ukrytych opłat, np. opłaty wpisowej, czesnego, opłaty za przystąpienie do egzaminów, za wydawanie dokumentów itp.

4. W jakim systemie kształcimy ?
Kształcimy w systemie dziennym i weekendowym (Kwalifikacyjny kurs zawodowy) - elastycznie ustalamy harmonogramy zajęć uwzględniając potrzeby i propozycje słuchaczy.

5. Czy organizuje dla słuchaczy praktyki zawodowe ?
Bezpłatnie zapewniamy słuchaczom realizację praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy - posiadamy podpisane umowy z pracodawcami, takimi jak: szpitale, domy pomocy społecznej, apteki, gabinety stomatologiczne, gabinety masażu, salony kosmetyczne, itp.

6. Czy oferuje zajęcia dodatkowe ?
W ramach Modernizacji Kształcenia Zawodowego organizujemy dodatkowe, bezpłatne zajęcia, kursy, staże, w ramach których nasi słuchacze mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje, potwierdzone wydanym certyfikatem. Organizujemy również bezpłatny kurs prawa jazdy.

7. Jakie jest wyposażenie pracowni ?
Posiadamy własne, w pełni wyposażone pracownie, w których kształcimy - naszym słuchaczom bezpłatnie zapewniamy podręczniki i wszystkie potrzebne do nauki materiały edukacyjne.

8. Jaki jest poziom kształcenia ?
Posiadamy bardzo wysoki procent zdawalności egzaminów zawodowych kształtujący się na poziomie 99% - 100%.

9. Czy ma dobrą opinię na rynku ?
Porozmawiaj z naszymi słuchaczami lub absolwentami i zapytaj ich o opinię na nasz temat. Również wielu pracodawców, znając naszą renomę i wysoki poziom kształcenia, szuka u nas swoich przyszłych pracowników.

10. Czy wspiera w poszukiwaniu pracy
Pomagamy naszym słuchaczom i absolwentom w znalezieniu pracy, jesteśmy w stałym kontakcie z pracodawcami.

Może masz obawy, że:

 • ostatnią szkołę ukończyłeś / ukończyłaś wiele lat temu i będziesz mieć trudności z nauką - nasza Szkoła nie posiada górnej granicy wiekowej, gdyż na naukę nigdy nie jest za późno, co oznacza, że nasza oferta przeznaczona jest dla osób w każdym wieku. Posiadamy bardzo zróżnicowane wiekowo grupy, dzięki czemu słuchacze mogą dzielić się doświadczeniem. Do każdego słuchacza mamy indywidualne podejście, a kontakt z innymi słuchaczami poszerza horyzonty i możliwości rozwoju, co sprawia, że osoby z wątpliwościami odzyskują wiarę w siebie;
 • jesteś po studiach, a przecież szkoła policealna jest szkołą niższego stopnia - oferujemy kształcenie w atrakcyjnych zawodach, dzięki czemu po ukończeniu naszej szkoły uzyskasz dodatkowe kwalifikacje, które zwiększą Twoją atrakcyjność na rynku pracy.


Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości lub pytania, zapraszamy Cię
do kontaktu osobistego z sekretariatem naszej Szkoły przy ul. Jagiellońskiej 45 w Nowym Sączu.

Pytania możesz kierować również telefonicznie pod nr 18 443 70 93 lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Skorzystaj z naszej oferty edukacyjnej i dołącz do nas!

Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna jest niezbędną osobą w niemal każdym profesjonalnym gabinecie dentystycznym. To ona samodzielnie lub pod nadzorem lekarza prowadzi działalność higieniczno-profilaktyczną.

Ukończenie tego kierunku gwarantuje zdobycie państwowych uprawnień do wykonywania zawodu; wiąże się to również z większą samodzielnością (możliwość wykonywania zabiegów) ze względu na posiadane kompetencje zawodowe higienistki w porównaniu np. do asystentki stomatologicznej.

Nauka w tym zawodzie trwa 2 lata i jest całkowicie BEZPŁATNA.  Kształcenie w naszej szkole mogą podjąć osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia ( brak górnej granicy wiekowej), posiadające co najmniej wykształcenie średnie (nie wymagamy matury) - wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej. Do naszej szkoły zapraszamy również osoby posiadające wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Możliwość zatrudnienia:

 • gabinety stomatologiczne,
 • gabinety dentystyczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • poradnie i kliniki dentystyczne oraz gabinety profilaktyki zdrowotnej działających przy przedszkolach i szkołach.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły
 • Klauzula RODO
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub Świadectwo Dojrzałości  – ORYGINAŁ.
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie. ( skierowanie na bezpłatne badania można odebrać w sekretariacie )

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 08:00 - 15:00.

Galeria

Dwie higienistki pracują z pacjentką siedzącą na fotelu dentystycznym
Higienistka ćwiczy z manekinem

 

Technik usług kosmetycznych - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych - wyodrębnionej w zawodzie: technik usług kosmetycznych (514207)

Kurs trwa 2 lata. Zajęcia edukacyjne będą odbywały się w systemie zaocznym (planowane dni realizacji zajęć edukacyjnych to piątek od godz. 16.00 i sobota)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma bezpłatnego kształcenia adresowana do każdego kto ukończył szkołę średnią (nie wymagamy matury). Kursy skierowane są do osób zainteresowanych uzyskiwaniem nowego zawodu lub uzupełnianiem wiedzy zawodowej. Nasz szkoła stawia na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności.

Słuchacz, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie.. Umożliwia mu to przystąpienie do państwowego egzaminu zawodowego. 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą kształcenia akceptowaną przez ZUS, KRUS, MOPS, GOPS oraz inne instytucje jako kontynuacja nauki, a szkoła wydaje bezpłatnie stosowne zaświadczenia.

Technik usług kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych jest to zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca, pomoc w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia człowieka. W czasie nauki słuchacze zapoznają się z wiadomościami z wielu dziedzin medycznych, a szczególnie z zakresu kosmetyki oraz opanowują praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów kosmetycznych. Uczą się zastosowania preparatów, materiałów i urządzeń niezbędnych w kosmetyce.

Możliwość zatrudnienia:

 • w gabinetach odnowy biologicznej
 • studiach wizażu i paznokci
 • firmach kosmetycznych
 • w gabinetach kosmetycznych
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

  Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Klauzula RODO
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub Świadectwo Dojrzałości  – ORYGINAŁ.
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie. (skierowanie na bezpłatne badania można odebrać w sekretariacie)

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00.

Galeria

Piłowanie paznokci
Kosmetyka twarzy
Stanowiska do wykonywania usług kosmetycznych

 

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny jest to zawód, który funkcjonuje w Polsce od 2007 roku. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.

Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne i społeczne.

Nauka w tym zawodzie trwa 1,5 roku i  jest całkowicie BEZPŁATNA.  Kształcenie w naszej szkole mogą podjąć osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia (brak górnej granicy wiekowej), posiadające co najmniej wykształcenie średnie (nie wymagamy matury) – wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średnie. Do naszej szkoły zapraszamy również osoby posiadające wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Możliwość zatrudnienia:

 • domy opieki społecznej
 • oddziały szpitalne
 • indywidualna opieka w domu pacjenta
 • hospicja
 • zakłady opiekuńczo – lecznicze
 • zakłady opieki długoterminowej
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

Uzyskany dyplom w tym zawodzie daje uprawnienia do podjęcia pracy na terenie Uni Europejskiej

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły
 • Klauzula RODO
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub Świadectwo Dojrzałości  – ORYGINAŁ.
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie. (skierowanie na bezpłatne badania można odebrać w sekretariacie)

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 - 15:00.

Galeria

Praca opiekuna medycznego z manekinem
Manekin leżący w łóżku a przy nim siedzący opiekun medyczny

 

Dokumenty i terminy

Nabór na semestr zimowy 2021/2022:
Technik usług kosmetycznych - kwalifikacyjny kurs zawodowy 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły: do 28 stycznia 2022 r.

Wymagane dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie do lekarza wydawane jest w sekretariacie szkoły)

 • dwie fotografie podpisane na odwrocie (imię i nazwisko)

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria - określone w art. 135 ust. 6 p. 2 ustawy z dn.14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910 z późn. zm.):

 • wielodzietność rodziny kandydata,

 • niepełnosprawność kandydata (nie wykluczająca możliwości uzyskania u lekarza medycyny pracy zaświadczenia potwierdzającego zdolność do podjęcia praktycznej nauki zawodu),

 • niepełnosprawność dziecka kandydata,

 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Kryteria te mają jednakową wartość (1p) i muszą być potwierdzone stosownym dokumentem:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm) – orzeczenie nie może wykluczać możliwości uzyskania u lekarza medycyny pracy zaświadczenia potwierdzającego zdolność do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2019 poz. 1111 z późn. zm.)

Brak stosownego potwierdzenia powoduje nieważność kryteriów !

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (postępowanie uzupełniające) jest brana pod uwagę wyłącznie kolejność zgłoszeń.

 3. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci z powodu braku wolnych miejsc, tworzą listę rezerwową.

 4. Kandydaci przyjęci do szkoły potwierdzają podjęcie nauki w dniu 2 września 2019 r. podpisem na liście obecności.

 5. Nie podjęcie nauki bez usprawiedliwienia traktowane jest jako rezygnacja z nauki, powoduje skreślenie z listy przyjętych oraz przyjęcie kandydata z listy rezerwowej (według kolejności na liście).

Opiekun medyczny - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji: Świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - wyodrębnionej w zawodzie: opiekun medyczny (532102)

Kurs trwa 1 rok. Zajęcia edukacyjne będą odbywały się w systemie zaocznym (planowane dni realizacji zajęć edukacyjnych to piątek od godz. 16.00 i sobota)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma bezpłatnego kształcenia adresowana do każdego kto ukończył szkołę średnią (nie wymagamy matury). Kursy skierowane są do osób zainteresowanych uzyskiwaniem nowego zawodu lub uzupełnianiem wiedzy zawodowej. Nasz szkoła stawia na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności.

Słuchacz, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy otrzymuje zaświadczenie ukończenia tego kursu. Umożliwia mu to przystąpienie do państwowego egzaminu zawodowego.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą kształcenia akceptowaną przez ZUS, KRUS, MOPS, GOPS oraz inne instytucje jako kontynuacja nauki, a szkoła wydaje bezpłatnie stosowne zaświadczenia.

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny jest to zawód, który funkcjonuje w Polsce od 2007 roku. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.

Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne i społeczne. 

Możliwość zatrudnienia:

 • domy opieki społecznej
 • oddziały szpitalne
 • indywidualna opieka w domu pacjenta
 • hospicja
 • zakłady opiekuńczo – lecznicze
 • zakłady opieki długoterminowej
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

Uzyskany dyplom w tym zawodzie daje uprawnienia do podjęcia pracy na terenie Uni Europejskiej

 Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Klauzula RODO
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub Świadectwo Dojrzałości  – ORYGINAŁ.
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie. ( skierowanie na bezpłatne badania można odebrać w sekretariacie )

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00.

Galeria

Praca opiekuna medycznego z manekinem
Manekin leżący w łóżku a przy nim siedzący opiekun medyczny

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

tel: 18 443-70-93
e-mail: sekretariat@medykns.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony