*******************************************

WARTO PRZECZYTAĆ!

E-serwis oświatowy, 02.04.2014

Opublikowane w kategorii Bezpieczeństwo w szkole

W apteczce nie przechowuje się żadnych leków

apteczka

 

Apteczka pierwszej pomocy nie powinna zawierać żadnych leków, w tym nawet przeciwbólowych, czy płynów dezynfekcyjnych. Apteczka powinna zawierać środki opatrunkowe. Nauczyciele nie podają leków uczniom – poza koniecznością podawania leków uczniom przewlekle chorym. Najistotniejsze dla rozstrzygnięcia kwestii, czy uczniowi w szkole można podawać leki jest stanowisko Ministra Zdrowia (Departament Matki i Dziecka) z 4 maja 2010 r. w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez pielęgniarki szkolne i nauczycieli w szkole oraz przedszkolu, w którym wyróżnia się trzy sytuacje szkolne i sposoby postępowania w każdej z nich: stany nagłe - gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, wówczas nauczyciel, dyrektor szkoły lub pielęgniarka zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie, obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych; inne problemy zdrowotne zgłaszane przez uczniów - gdy uczeń zgłasza wystąpienie problemu zdrowotnego (np. dolegliwości bólowych), pielęgniarka po rozmowie z uczniem zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych, z zaleceniem konieczności odbycia konsultacji lekarskiej. W sytuacji nieobecności pielęgniarki, do podjęcia powyższych działań zobowiązany jest dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba; podawanie leków uczniom z chorobą przewlekłą - w odniesieniu do ucznia z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego podawania mu w szkole leków zleconych przez lekarza - w ściśle określonych warunkach, jest możliwe podawanie leku przez pielęgniarkę szkolną lub nauczyciela.

 

Autor: Wanda Pakulniewicz, kuratorium oświaty

 

 

 

 

 

*******************************************

1a

We współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie
oraz Okręgową Izbą Aptekarską w Krakowie
zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową:

TECHNIK FARMACEUTYCZNY – ROLA I ZADANIA

więcej informacji na stronie: http://www.edumed.pl/konferencje_szczegoly.php?lp=975

*********************************************************************************************

2a

Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP jest jedyną w Polsce organizacją  zrzeszającą wyłącznie grupę zawodową techników farmaceutycznych. Środowisko  aptekarskie jest zjednoczone w izbie, która ma wpływ na tworzone w Polsce prawo, dotyczące również techników farmaceutycznych. Wobec braku możliwości utworzenia samorządu zawodowego powstał Związek, który daje nam możliwość zjednoczenia w jednej silnej organizacji, stojącej na straży interesów naszego zawodu........................ Więcej czytaj na stronie:  http://www.zztf.eu/

 

 

logo180 1

 bip

 

Design by TMOS

2232924
Your IP: 3.209.82.74
Server Time: 2020-03-31 16:50:51
Visitors Counter
Copyright 2014.