Aktualności - Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

31 sierpnia 2023 r. w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu zakończyła się realizacja projektu:  
„MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II”
10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje,
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów,
Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany był w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2023 r. Jego beneficjentem było Województwo Małopolskie, które realizowało projekt poprzez Lidera projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Edukacji.

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie był Realizatorem koordynującym zadanie projektowe pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży medyczno-społecznej”, w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie:

W naszym zespole realizowane były następujące formy wsparcia:

1. staże zawodowoznawcze u pracodawców, w których wzięło udział 251 słuchaczy;
2. kurs prawa jazdy kat. B, w którym wzięło udział 34 słuchaczy;
3. kursy dla poszczególnych zawodów, takie jak:

dla zawodu technik farmaceutyczny:

 • kurs „Profesjonalna obsługa pacjenta”;
 • „Kurs informatyczny z obsługi programów aptecznych”;
 • kurs „Aspekty prawne na rynku farmaceutycznym”;

dla zawodu technik masażysta:

 • kurs „Masaż tensegracyjny z elementami pracy strukturalnej”;
 • kurs „Masaż aromatyczną świecą”;
 • kurs „Masaż Lomi Lomi”;
 • kurs „Taping wraz z kompleksową fizjoterapią przeciwobrzękową”;

dla zawodu technik usług kosmetycznych:

 • kurs „Makijaż wraz z przedłużaniem rzęs”;
 • kurs „Zabiegi z wykorzystaniem kwasów”;
 • kurs “Makijaż wraz z henną pudrową”;
 • „Kurs pielęgnacji dłoni i stóp wraz ze zdobieniem paznokci”;

dla zawodu higienistka stomatologiczna:

 • kurs „Profesjonalne metody wybielania zębów w gabinecie stomatologicznym”;
 • kurs „Ortodoncja z zastosowaniem retainerów”.

Łącznie 315 słuchaczy naszego zespołu wzięło udział w w/w kursach.

4. Kursy dla nauczycieli, takie jak:

 • „Kurs z zabiegów kosmetycznych z wykorzystaniem kwasów”;
 • kurs „Drenaż limfatyczny w jednostkach chorobowych”;
 • kurs „Masaż tensegracyjny”;
 • kurs „Opieka geriatryczna i podawanie insuliny”;
 • „Kurs masażu w kosmetyce i odnowie biologicznej”;
 • kurs „Ortodoncja z zastosowaniem retainerów”;
 • kurs “Pielęgnacja dłoni i stóp wraz ze zdobieniem paznokci”;
 • „Kurs masażu twarzy Kobido”.

Łącznie 13 nauczycieli naszego zespołu wzięło udział w w/w kursach.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

     Wczoraj był pierwszy dzień szkoły - ta uroczysta data przypadła wyjątkowo na 4-go,
a nie 1-szego września. Uroczysta inauguracja Roku Szkolnego 2023/2024 odbyła się o godz. 9.00 w naszej auli.
     Dyrektor Szkoły w swoim przemówieniu serdecznie wszystkich powitał, ciepłe słowa kierując w stronę słuchaczy życząc im wielu sukcesów oraz owocnego odkrywania i pogłębiania swojej wiedzy, umiejętności i zainteresowań. Ponadto przekazał informacje na temat organizacji pracy w nowym roku szkolnym. Wspomniał także o trwającej modernizacji naszego budynku. Obecnie w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych w ramach którego funkcjonuje szkoła policealna kształci się ponad 200-tu słuchaczy w zawodach: technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna i opiekun medyczny.
Szkoła na bieżąco modernizuje bazę dydaktyczną wyposażając ją w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzić będzie różnego rodzaju kursy doskonalące.
     Po części oficjalnej słuchacze spotkali się w klasach z opiekunami poszczególnych zawodów.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych
w Nowym Sączu odbędzie się w dniu 04.09.2023 r. (poniedziałek) o godzinie 9.00 w auli szkolnej (drugie piętro).

Wyniki egzaminów zawodowych

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi OKE, wyniki egzaminów zawodowych będą ogłoszone dnia 31 sierpnia 2023r. Natomiast termin odbioru dyplomów i certyfikatów zawodowych będzie podany na początku września 2023r.

wyniki

Nadszedł upragniony czas wakacji !

Zakończenie Roku Szkolnego było wyjątkowe. Żegnaliśmy Absolwentów drugich klas masażystów, kosmetyczek oraz higienistek stomatologicznych.
Dyrekcja, Kierownictwo oraz Grono Nauczycieli życzyli Słuchaczom wielu sukcesów w życiu osobistym oraz zawodowym. Zachowamy w naszej pamięci pamiątkowe zdjęcia!!!
 

354110080 611590317619774 2038307414271512804 n

354058993 924004952023139 2042415500616681580 n

Profesjonalne metody wybielania zębów w gabinecie stomatologicznym

W ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II", słuchaczki kształcące się w zawodzie higienistka stomatologiczna w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu, w dniach 13- 27.05.2023 r. odbyły kolejny bezpłatny kurs podnoszący ich kwalifikacje zawodowe. Każda uczestniczka kursu mogła wykonać zabieg profesjonalnego wybielania zębów pod okiem instruktora, jak również poszerzyć wiedzę na ten temat. Kurs przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze. Po szkoleniu kursantki otrzymały certyfikat, skrypt szkoleniowy oraz "biały uśmiech".

352851516 667195395278438 3581047789455803608 n

352845765 779131077005880 8525509324998052631 n

 
Zamknij menu
Wróć na początek strony