Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II

INFORMACJE

Szkoła realizuje projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3. Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej o projekcie na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: Projekt "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II"

REALIZACJA PROJEKTU

 W 2022 roku słuchacze naszej szkoły uczestniczyli w następujących kursach w ramach Projektu
„ Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”

  • Kurs masażu twarzy Kobido”
  • Kurs pielęgnacji dłoni i stóp wraz ze zdobieniem paznokci”
  • kurs „Prawa jazdy kat. B”

20220719 115646

  • W stażach zawodowych wzięło udział 45 słuchaczy. Realizowane one były u 17 pracodawców z naszego regionu.

Baner Fundusze Europejskie / Małopolska / Unia Europejska