Wykonywanie ćwiczeń na manekinie

Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna jest niezbędną osobą w niemal każdym profesjonalnym gabinecie dentystycznym. To ona samodzielnie lub pod nadzorem lekarza prowadzi działalność higieniczno-profilaktyczną.

Ukończenie tego kierunku gwarantuje zdobycie państwowych uprawnień do wykonywania zawodu; wiąże się to również z większą samodzielnością (możliwość wykonywania zabiegów) ze względu na posiadane kompetencje zawodowe higienistki w porównaniu np. do asystentki stomatologicznej.

Nauka w tym zawodzie trwa 2 lata i jest całkowicie BEZPŁATNA.  Kształcenie w naszej szkole mogą podjąć osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia ( brak górnej granicy wiekowej), posiadające co najmniej wykształcenie średnie (nie wymagamy matury) - wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej. Do naszej szkoły zapraszamy również osoby posiadające wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Możliwość zatrudnienia:

  • gabinety stomatologiczne,
  • gabinety dentystyczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • poradnie i kliniki dentystyczne oraz gabinety profilaktyki zdrowotnej działających przy przedszkolach i szkołach.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły
  • Klauzula RODO
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub Świadectwo Dojrzałości  – ORYGINAŁ.
  • 2 fotografie podpisane na odwrocie.
  • Kserokopia dowodu osobistego.
  • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie. ( skierowanie na bezpłatne badania można odebrać w sekretariacie )

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 08:00 - 15:00.

Galeria

Dwie higienistki pracują z pacjentką siedzącą na fotelu dentystycznym
Higienistka ćwiczy z manekinem