Opiekunka dziecięca

opiekunka dziecieca

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi (najczęściej są to niemowlęta i dzieci do 3-4 roku życia). Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz dbanie o jego potrzeby. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka. Do zadań opiekunki należy także zorganizowanie dziecku czasu wolnego. Jest to zawód odpowiedzialny, a zarazem bardzo poszukiwany na rynku pracy. Daje wiele możliwości na znalezienie zatrudnienia.

Nauka w tym zawodzie trwa 2 lata i  jest całkowicie BEZPŁATNA.  Kształcenie w naszej szkole mogą podjąć osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia (brak górnej granicy wiekowej), posiadające co najmniej wykształcenie średnie (nie wymagamy matury) - wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średnie. Do naszej szkoły zapraszamy również osoby posiadające wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Perspektywy zatrudnienia:

Kierunek Opiekunka Dziecięca jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w takich miejscach jak:

 • żłobki,
 • kluby dziecięce,
 • przedszkola,
 • oddziały szpitalne,
 • placówki rehabilitacyjne i uzdrowiskowe,
 • domy małego dziecka,
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • oraz w różnego rodzaju ośrodkach zajmujących się sprawowaniem fachowej opieki nad dziećmi.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły
 • Klauzula RODO
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub Świadectwo Dojrzałości  – ORYGINAŁ.
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie. (skierowanie na bezpłatne badania można odebrać w sekretariacie)

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00.