Uczniowie farmacji przy stole, na którym odmierzają i ważą jakieś odczynniki

Technik farmaceutyczny

Technik farmaceutyczny to zawód zaufania publicznego cieszący się dobrą opinią w społeczeństwie, dający duże perspektywy zatrudnienia w kraju i za granicą. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, tzn. kwalifikacje do sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych oraz prowadzenia obrotu środkami leczniczymi i materiałami medycznymi. Sprawdź, jaką wiedzę zyskasz podczas zajęć i jakie perspektywy pracy pojawią się przed Tobą po ukończeniu studium i uzyskaniu tytułu technika farmacji.

Studium farmaceutyczne – zostań technikiem farmacji w niecałe trzy lata

Nauka w tym zawodzie trwa 2,5 roku i jest całkowicie BEZPŁATNA. Kształcenie w naszej szkole mogą podjąć osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia (brak górnej granicy wiekowej), posiadające co najmniej wykształcenie średnie (nie wymagamy matury) – wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej. Do naszego studium w Nowym Sączu zapraszamy również osoby posiadające wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i niedostępne dotąd perspektywy pracy.

W niecałe trzy lata posiądziesz niezbędną wiedzę, która obejmie zagadnienia z zakresu:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku technika farmacji,
 • analizowania składu produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • samodzielnego przygotowywania leków,
 • metod bezpiecznej utylizacji substancji chemicznych i leków, zgodnej z normami ochrony środowiska,
 • komunikowania się z pacjentem w punktach wydających leki i wyroby medyczne,
 • języka angielskiego zawodowego – poznasz słownictwo branżowe, przydatne technikowi farmacji, które ułatwi Ci kontakt z klientami zagranicznymi,
 • języka migowego – abyś mógł swobodnie obsługiwać osoby niesłyszące i niedosłyszące z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po ukończeniu studium farmaceutycznego?

Gdy ukończysz nasze studium farmaceutyczne w Nowym Sączu, czeka na Ciebie ciekawa praca. Technik farmacji może bowiem znaleźć zatrudnienie w wielu placówkach wymagających odpowiednich kwalifikacji, kompetencji i udokumentowanej wiedzy.

Perspektywy pracy po ukończeniu naszego studium i uzyskaniu tytułu technika farmacji:

 • apteki (ogólnodostępne, zakładowe, szpitalne), punkty apteczne,
 • sklepy zielarsko - medyczne, drogeryjne i ze sprzętem medycznym,
 • hurtownie z lekami i suplementami diety,
 • laboratoria przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, zielarskiego,
 • zakłady przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego,
 • stacje sanitarno - epidemiologiczne,
 • laboratoria naukowo - badawcze i toksykologiczne

Dlaczego warto wybrać nasze studium farmacji?

Podczas nauki będziesz mieć okazję uczyć się od doświadczonych wykładowców. Weźmiesz też udział w interesujących zajęciach praktycznych, dzięki którym zyskasz zarys tego, na czym będzie polegała Twoja przyszła praca i zdobędziesz kluczowe kompetencje do jej wykonywania. Farmacja w Nowym Sączu na naszym studium jest prowadzona na wysokim poziomie, aby absolwenci mogli uzyskać kompleksową wiedzę i kwalifikacje do wykonywania zawodu. Zapraszamy na nasze studium farmaceutyczne – z Nowego Targu można do nas szybko dojechać, zachęcamy więc do zapisów mieszkańców najbliższej okolicy!

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły
 • Klauzula RODO
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub Świadectwo Dojrzałości  – ORYGINAŁ.
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie. (skierowanie na bezpłatne badania można odebrać w sekretariacie)

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00.

Galeria

<p>Dwoje ludzi przy stole, na którym znajdują się różne narzędzia medyczne</p>
Farmaceuta odmierza coś na wadze