Uczniowie farmacji przy stole, na którym odmierzają i ważą jakieś odczynniki

Technik farmaceutyczny

Technik Farmaceutyczny to zawód zaufania publicznego cieszący się dobrą opinią w społeczeństwie, dający duże perspektywy zatrudnienia w kraju i za granicą. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, tzn. kwalifikacje do sporządzania i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi.

Nauka w tym zawodzie trwa 2,5 roku i  jest całkowicie BEZPŁATNA.  Kształcenie w naszej szkole mogą podjąć osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia (brak górnej granicy wiekowej), posiadające co najmniej wykształcenie średnie (nie wymagamy matury) - wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średnie. Do naszej szkoły zapraszamy również osoby posiadające wykształcenie wyższe, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Perspektywy zatrudnienia:

 • apteki (ogólnodostępne, zakładowe, szpitalne), punkty apteczne,
 • sklepy zielarsko - medyczne, drogeryjne i ze sprzętem medycznym,
 • hurtownie farmaceutyczne,
 • laboratoria przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, zielarskiego,
 • zakłady przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego,
 • stacje sanitarno - epidemiologiczne,
 • laboratoria naukowo - badawcze i toksykologiczne

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły
 • Klauzula RODO
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub Świadectwo Dojrzałości  – ORYGINAŁ.
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie. (skierowanie na bezpłatne badania można odebrać w sekretariacie)

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00.

Galeria

Dwoje ludzi przy stole, na którym znajdują się różne narzędzia medyczne
Farmaceuta odmierza coś na wadze