Deklaracja dostępności Szkoły Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Frączek.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 18 443 70 93

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kazimierz Chamioło
 • Adres: ul.Jagiellońska 45
  33-300 Nowy Sącz
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 18 4437093

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Na posesji Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu znajdują się trzy budynki : A, B, C oraz parking dla kilkunastu samochodów.

W budynkach szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma wind. W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (nauczyciel j.migowego). Do budynków i ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami szkoła umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły).

Budynek A

Budynek A składa się z dwóch kondygnacji. Do budynku A wchodzi się z podwórka szkolnego. Główne wejście z poziomu chodnika prowadzi do obszernego holu, w którym widnieje tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń w budynku. Na parterze znajdują się trzy pracownie dydaktyczne, pokój nauczycielski i dwie ogólnodostępne toalety. Komunikację między pietrami zapewniają schody, których pierwszy i ostatni stopień biegu oznaczony jest kontrastowo. Na I pietrze znajdują się pomieszczenia administracji : sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, z-cy kierownika szkolenia praktycznego, kadry i księgowość oraz jedna pracownia dydaktyczna. Na I pietrze w widocznym  miejscu znajduje się rozkład wszystkich pomieszczeń.

Budynek B

Budynek B szkoły jest jednokondygnacyjny, wejście do niego jest prosto z podwórza na wysokości chodnika.Po przekroczeniu wejścia wchodzi się do obszernego korytarza. W budynku znajdują się dwie pracownie dydaktyczne, jedna duża aula oraz dwie ogólnodostępne toalety.

Budynek C

Budynek C szkoły jest jednokondygnacyjny, aby dostać się do niego należny pokonać 2 stopnie schodów. Wewnątrz znajdują się dwie pracownie dydaktyczne oraz toaleta.