Projekty UE - Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu

Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II

INFORMACJE

Szkoła realizuje projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3. Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej o projekcie na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: Projekt "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II"

REALIZACJA PROJEKTU

 W 2021 roku słuchacze naszej szkoły uczestniczyli w następujących kursach w ramach Projektu
„ Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”

  • kurs „Profesjonalne metody wybielania zębów w gabinecie stomatologicznym” dla słuchaczy kształcących się w zawodzie higienistka stomatologiczna,

 zdjęcie strona internetowa

  • kurs „Aspekty prawne na rynku farmaceutycznym” dla słuchaczy kształcących się w zawodzie technik farmaceutyczny,
  • „Kurs zabiegów z wykorzystaniem kwasów” dla słuchaczy kształcących się w zawodzie technik usług kosmetycznych,
  • W stażach zawodowych wzięło udział 26 słuchaczy. Realizowane one były u 16 pracodawców z naszego regionu.

 

Baner Fundusze Europejskie / Małopolska / Unia Europejska

Informacja

Rekrutacja

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

tel: 18 443-70-93
e-mail: sekretariat@medykns.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony