Stypendium naukowe Nowy Sącz

Nowoczesne kierunki kształcenia proponowane przez Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych są odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku oraz gwarancją na zdobycie satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy. Każdy ze słuchaczy szkoły w Nowym Sączu ma możliwość starania się o stypendium naukowe już po pierwszym semestrze nauki.

Atrakcyjne i poszukiwane przez pracodawców specjalizacje

Odpowiednio wyposażone pracownie szkoły pozwolą na praktyczne zdobycie umiejętności, a kompetentna i odpowiednio wykwalifikowana kadra naukowa przekaże słuchaczom niezbędną wiedzę merytoryczną. Nasza baza edukacyjno-zabiegowa ma najnowocześniejszy sprzęt porównywalny do tego, z jakim nasi absolwenci spotkają się w przyszłym miejscu pracy, co znacznie ułatwi szybkie wdrożenie do zawodu. Stypendium naukowe oferowane przez placówkę będzie znaczącą pomocą dla każdego słuchacza. Otrzymane środki mogą być przeznaczone zarówno na dodatkową edukację, jak i na dowolne cele.

Państwowe kwalifikacje i certyfikaty honorowane przez kraje UE

Każda osoba planująca pracę poza granicami Polski zdobędzie w naszej szkole atrakcyjny zawód, który pomoże znaleźć zatrudnienie w każdym z krajów Unii Europejskiej. Nasi absolwenci po zdaniu egzaminów zdobywają potrzebne do wykonywania pracy kwalifikacje i certyfikaty uznawane w innych krajach UE. Co więcej, mogą podjąć praktyki w placówkach medycznych, społecznych oraz gabinetach zdrowia i urody. Oprócz bezpłatnych podręczników i wszelkich pomocy naukowych, braku opłat za uczestnictwo w zajęciach, oferujemy dla każdego słuchacza stypendium naukowe, które jest dostępne już po pierwszym semestrze w naszej placówce w Nowym Sączu

Zajęcia i kursy dodatkowe

Każdy z absolwentów Małopolskiego Zespołu Jednostek Edukacyjnych, jak również inne osoby pragnące poszerzyć wiedzę lub zdobyć nowe umiejętności, ma możliwość skorzystania z szeregu kursów, zajęć i staży organizowanych przez szkołę. Wspieramy naszych słuchaczy oraz absolwentów nie tylko poprzez możliwość otrzymania stypendium naukowego ale również poprzez pomoc w uzyskaniu świadczeń socjalnych. Wspieramy również w znalezieniu staży, pracy. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z przedsiębiorstwami, salonami oraz placówkami medycznymi i publikujemy na stronie jednostki oferty zatrudnienia. Po każdym zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające uzyskane kwalifikacje.

Oferta dla osób w każdym wieku

Oferta naszej szkoły jest skierowana do osób w każdym wieku. Organizujemy naukę w zróżnicowanych grupach, co pozwala słuchaczom na wymianę cennych doświadczeń zawodowych i ułatwia przyswajanie wiedzy. To doskonała okazja do zmiany kwalifikacji, również dla osób po studiach wyższych. Zdobycie nowych specjalizacji zwiększa szanse na awans lub podjęcie atrakcyjniejszego zatrudnienia. Ze względu na różne zobowiązania naszych słuchaczy naukę prowadzimy zarówno w systemie dziennym, stacjonarnym i weekendowym.

Wysoka zdawalność egzaminów

Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu może pochwalić się 100% zdawalnością państwowych egzaminów zawodowych, co plasuje naszą szkołę w czołówce tego typu placówek w kraju. Bezpłatne podręczniki i pomoce naukowe, nowoczesne pracownie oraz możliwość uzyskania stypendium naukowego i innych form pomocy finansowej to dodatkowe zalety, które powinny skłaniać do zapoznania się z naszą ofertą oświatową