Kosmetyczka pracująca z klientem

Technik usług kosmetycznych - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych - wyodrębnionej w zawodzie: technik usług kosmetycznych (514207)

Bezpłatny kurs kosmetyczny trwa 2 lata. Zajęcia edukacyjne będą odbywały się w systemie zaocznym (planowane dni realizacji zajęć edukacyjnych to piątek od godz. 16.00 i sobota)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma skutecznego bezpłatnego kształcenia adresowana do każdego kto ukończył szkołę średnią (nie wymagamy matury). Bezpłatne szkolenia i kursy prowadzone przez nas w Nowym Sączu skierowane są do osób zainteresowanych uzyskiwaniem nowego zawodu lub uzupełnianiem wiedzy zawodowej. Nasz szkoła stawia na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności.

Słuchacz, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie. Przejście szkolenia umożliwia mu to przystąpienie do państwowego egzaminu zawodowego. 

Kwalifikacyjny bezpłatny kurs zawodowy jest formą kształcenia akceptowaną przez ZUS, KRUS, MOPS, GOPS oraz inne instytucje jako kontynuacja nauki, a szkoła wydaje bezpłatnie stosowne zaświadczenia.

Technik usług kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych jest to zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca, pomoc w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia człowieka. W czasie nauki słuchacze zapoznają się z wiadomościami z wielu dziedzin medycznych, a szczególnie z zakresu kosmetyki oraz opanowują praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów kosmetycznych. Uczą się zastosowania preparatów, materiałów i urządzeń niezbędnych w kosmetyce.

Bezpłatne kursy i szkolenia Nowy Sącz

Na naszym kursie nabywanie kwalifikacji do wykonywania nowego zawodu będzie dla Ciebie całkowicie bezpłatne. Zapewniamy szkolenia zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym. Kompleksowo przygotowujemy do samodzielnego wykonywania pracy. Umiejętności poparte dyplomem ułatwią Ci znalezienie nowego miejsca zatrudnienia. Umożliwią Ci też założenie własnej działalności. Dzięki wszechstronnemu szkoleniu będziesz mieć do wyboru wiele ścieżek rozwoju zawodowego

Możliwość zatrudnienia:

 • w gabinetach odnowy biologicznej
 • studiach wizażu i paznokci
 • firmach kosmetycznych
 • w gabinetach kosmetycznych
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

  Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na bezpłatny kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Klauzula RODO
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub Świadectwo Dojrzałości  – ORYGINAŁ.
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie. (skierowanie na bezpłatne badania można odebrać w sekretariacie)

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00.

Bezpłatne szkolenia - kurs kosmetyczny Nowy Sącz

Bezpłatne szkolenia w Nowym Sączu z zakresu kosmetyki to świetna inwestycja w przyszłość. Przekonało się o tym wielu naszych absolwentów. Przekonaj się i Ty!

Galeria

Piłowanie paznokci
Kosmetyka twarzy
Stanowiska do wykonywania usług kosmetycznych