232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W Nowym Sączu obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja, ustanowionego w 1919 roku, a upamiętniającego uchwalenie przez Sejm Czteroletni Rzeczpospolitej Obojga Narodów jednej z pierwszych konstytucji na świecie (1791 rok), rozpoczęła msza w intencji Ojczyzny odprawiona w Bazylice św. Małgorzaty. Bezpośrednio po eucharystii uczestnicy obchodów Święta Konstytucji udali się pod pomnik Stanisława Małachowskiego zlokalizowany na Placu 3 Maja. W imieniu samorządu regionalnego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego hołd marszałkowi Sejmu Czteroletniego, współtwórcy Konstytucji 3 Maja, a także staroście sądeckiemu w latach 1755-1784, złożyli przedstawiciele jednostek samorządowych województwa: Piotr Gąsienica (Zastępca dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ), Alina Marek (dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu) oraz Kazimierz Chamioło (dyrektor Małopolskiego Zespołu Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu). Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnił Zespół Regionalny „Sądeczoki” z Pałacu Młodzieży.