Pożegnanie absolwentów

     W dniu 25 stycznia odbyło się uroczyste rozdanie świadectw słuchaczom, którzy w semestrze jesiennym zakończyli kształcenie w naszej szkole. Żegnaliśmy absolwentów trzeciej klasy, którzy kształcili się w zawodzie technika farmaceutycznego, oraz absolwentki kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik usług kosmetycznych.
     Po krótkiej akademii, przygotowanej przez słuchaczki pierwszej klasy kształcącej się w zawodzie technika farmaceutycznego, słowa podziękowania do dyrekcji i nauczycieli skierowali absolwenci. Następnie Pan Dyrektor zabrał głos oraz wręczył absolwentom świadectwa ukończenia szkoły.
     Na koniec wiele emocji wzbudziła krótka prezentacja relacjonująca pobyt farmaceutów i kosmetyczek w naszej szkole.
     W podsumowaniu uroczystości Pan Dyrektor pogratulował słuchaczom wyników, podziękował im za zaangażowanie w życie szkoły. Złożył wszystkim życzenia powodzenia na drodze zawodowej i dużo sukcesów.