Szkolenie dla opiekunów medycznych

Dnia 27.03.2024 słuchacze kształcący się w zawodzie opiekun medyczny uczestniczyli w szkoleniu warsztatowym „Stomia- opieka i pielęgnacja”, przeprowadzonym przez konsultanta klinicznego - Panią Katarzynę Walczyńską.
Słuchacze zapoznali się ze standardami opieki stomijnej określającymi zasady stosowania sprzętu typu Coloplast. Wykład i pokazy praktyczne były przejrzystym przewodnikiem dla opiekunów medycznych . Znaleźli informację na temat różnych rodzajów stomii, jej pielęgnacji i dostępu do sprzętu stomijnego. Duży nacisk był na prawidłową edukację pacjenta stomijnego, na temat jego stanu, codziennego życia a także refundacji niezbędnych akcesoriów.
Zainteresowanie warsztatami było bardzo duże ze strony słuchaczy ponieważ stanowiło pogłębienie wiedzy zdobytej na wykładach oraz przygotowało do pracy w ramach praktyk zawodowych.