Zgłoś swoich kandydatów

Trwają nabory do Nagród Województwa Małopolskiego - Nagrody dla najlepszych organizacji pozarządowych KRYSZTAŁY SOLI 2024 oraz Nagrody dla osób działających na rzecz dobra innych AMICUS HOMINUM 2024

Grafika KS www

Grafika AH www