Lustra w naszych głowach czyli o tym dlaczego lubimy pogodnych nauczycieli?

Co się dzieje z naszym mózgiem kiedy mamy zbyt dużą ilość bodźców? Czy pamięć służy do zapamiętywania czy też może usuwania niepotrzebnych rzeczy? Co zrobić aby proces nauczania i uczenia się był efektywniejszy? Na powyższe oraz wiele innych pytań, odpowiedzi udzielił dr Marek Kaczmarzyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego podczas wczorajszego wykładu pt. :”Lustra w naszych głowach czyli o tym dlaczego lubimy pogodnych nauczycieli?”.
W naszej Szkole mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli z zaprzyjaźnionych szkół:

  • Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
  • Niepublicznego Przedszkola Muzyczno - Tanecznego w Starym Sączu
  • Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Starym Sączu
  • Zespołu Jednostek Edukacyjnych w Gorlicach
  • Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu
  • Zespołu Szkół nr 3 w Nowym Sączu
  • Zespołu Szkół nr 4 w Nowym Sączu
  • Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Sączu.

Mózg człowieka i jego możliwości są nadal owiane tajemnicą, ale dzięki poznaniu neurobiologii jesteśmy w stanie odkrywać coraz to nowsze jego horyzonty. Bardzo dziękujemy Panu profesorowi za podzielenie się z nami tak cennymi informacjami, które przydatne będą w ciągłym procesie nauczania i uczenia się. W przyszłym roku planujemy kontynuować wykłady poświęcone neurodydaktyce.