Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych
w Nowym Sączu odbędzie się w dniu 04.09.2023 r. (poniedziałek) o godzinie 9.00 w auli szkolnej (drugie piętro).