Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

     Wczoraj był pierwszy dzień szkoły - ta uroczysta data przypadła wyjątkowo na 4-go,
a nie 1-szego września. Uroczysta inauguracja Roku Szkolnego 2023/2024 odbyła się o godz. 9.00 w naszej auli.
     Dyrektor Szkoły w swoim przemówieniu serdecznie wszystkich powitał, ciepłe słowa kierując w stronę słuchaczy życząc im wielu sukcesów oraz owocnego odkrywania i pogłębiania swojej wiedzy, umiejętności i zainteresowań. Ponadto przekazał informacje na temat organizacji pracy w nowym roku szkolnym. Wspomniał także o trwającej modernizacji naszego budynku. Obecnie w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych w ramach którego funkcjonuje szkoła policealna kształci się ponad 200-tu słuchaczy w zawodach: technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna i opiekun medyczny.
Szkoła na bieżąco modernizuje bazę dydaktyczną wyposażając ją w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzić będzie różnego rodzaju kursy doskonalące.
     Po części oficjalnej słuchacze spotkali się w klasach z opiekunami poszczególnych zawodów.