"Śmierć nie jest przeciwieństwem życia, a jego częścią".

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Franciszka Józefowa, nauczyciela
i wieloletniego Dyrektora Liceum Medycznego w Nowym Sączu.

Franciszek Jozefow