MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

31 sierpnia 2023 r. w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu zakończyła się realizacja projektu:  
„MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II”
10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje,
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów,
Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany był w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2023 r. Jego beneficjentem było Województwo Małopolskie, które realizowało projekt poprzez Lidera projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Edukacji.

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie był Realizatorem koordynującym zadanie projektowe pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży medyczno-społecznej”, w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie:

W naszym zespole realizowane były następujące formy wsparcia:

1. staże zawodowoznawcze u pracodawców, w których wzięło udział 251 słuchaczy;
2. kurs prawa jazdy kat. B, w którym wzięło udział 34 słuchaczy;
3. kursy dla poszczególnych zawodów, takie jak:

dla zawodu technik farmaceutyczny:

 • kurs „Profesjonalna obsługa pacjenta”;
 • „Kurs informatyczny z obsługi programów aptecznych”;
 • kurs „Aspekty prawne na rynku farmaceutycznym”;

dla zawodu technik masażysta:

 • kurs „Masaż tensegracyjny z elementami pracy strukturalnej”;
 • kurs „Masaż aromatyczną świecą”;
 • kurs „Masaż Lomi Lomi”;
 • kurs „Taping wraz z kompleksową fizjoterapią przeciwobrzękową”;

dla zawodu technik usług kosmetycznych:

 • kurs „Makijaż wraz z przedłużaniem rzęs”;
 • kurs „Zabiegi z wykorzystaniem kwasów”;
 • kurs “Makijaż wraz z henną pudrową”;
 • „Kurs pielęgnacji dłoni i stóp wraz ze zdobieniem paznokci”;

dla zawodu higienistka stomatologiczna:

 • kurs „Profesjonalne metody wybielania zębów w gabinecie stomatologicznym”;
 • kurs „Ortodoncja z zastosowaniem retainerów”.

Łącznie 315 słuchaczy naszego zespołu wzięło udział w w/w kursach.

4. Kursy dla nauczycieli, takie jak:

 • „Kurs z zabiegów kosmetycznych z wykorzystaniem kwasów”;
 • kurs „Drenaż limfatyczny w jednostkach chorobowych”;
 • kurs „Masaż tensegracyjny”;
 • kurs „Opieka geriatryczna i podawanie insuliny”;
 • „Kurs masażu w kosmetyce i odnowie biologicznej”;
 • kurs „Ortodoncja z zastosowaniem retainerów”;
 • kurs “Pielęgnacja dłoni i stóp wraz ze zdobieniem paznokci”;
 • „Kurs masażu twarzy Kobido”.

Łącznie 13 nauczycieli naszego zespołu wzięło udział w w/w kursach.