Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego - w ramach projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"

1. Ogłoszenie  o zamówieniu 

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - Wzór oferty

4. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu

5. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia potwierdzającego, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 5 - opis zadania 1 - komputery

8. Załącznik. nr 5 - opis zadania 2- meble do pracowni chemicznej

9. Załącznik. nr 5 - opis zadania 3- meble do pracowni aptecznej

10. Załącznik. nr 5 - opis zadania 4- pracownia kosmetyczna

11. Załącznik. nr 5 - opis zadania 5- pracownia kosmetyczna 2

12. Załącznik. nr 5 - opis zadania 6- fantom głowy

13. Załącznik nr 5 - opis zadania 7- literatura apteczna

14. Załącznik nr 5 - opis zadania 8- pracownia farmaceutyczna - kapsułkarka

15. Załącznik nr 5 - opis zadania 9 - pracownia masażu

16. Załącznik Nr 6 Wzór umowy na część 1, 2, 3 zamówienia

17. Załącznik Nr 7 Wzór umowy na część 4, 6, 8 zamówienia

18. Załącznik Nr 8 Wzór umowy na część 5, 7, 9 zamówienia 

19. Zmiana ogłoszenia 

20. Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnym warunków z dnia 11.08.2020 r

21. Załącznik Nr 7 Wzór umowy na część 4, 6, 8 zamówienia z dnia 11.08. 2020 r

22. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ – 12.08.2020r.

23.  Załącznik nr 5 – opis zadania nr 1 – 12.08.2020r.

24. Załącznik nr 5 – opis zadania nr 2 – 12.08.2020r.

25. Załącznik nr 5 – opis zadania nr 3 – 12.08.2020r.

26. Załącznik nr 5 – opis zadania nr 4 – 12.08.2020r.

27. Załącznik nr 5 – opis zadania nr 5 – 12.08.2020r.

28. Załącznik nr 5 – opis zadania nr 6 – 12.08.2020r.

29. Załącznik nr 5 – opis zadania nr 7 – 12.08.2020r.

30. Załącznik nr 5 – opis zadania nr 8 – 12.08.2020r.

31. Załącznik nr 5 – opis zadania nr 9 - 12.08.2020r.

32. Informacja z otwarcia ofert - 19.08.2020r. 

33. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 7 – 01.09.2020

34. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 8 – 01.09.2020

35. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 z dnia 07.09.2020 r.

36. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 z dnia 07.09.2020 r.

37. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3 z dnia 07.09.2020 r.

38. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4 z dnia 07.09.2020 r.

39. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 5 z dnia 07.09.2020 r.

40. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 6 z dnia 07.09.2020 r.

41. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 9 z dnia 07.09.2020 r.