Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego

1. Ogłoszenie 

2. SIWZ

3. Załącznik nr 2  do SIWZ

4. Załącznik nr 5 do SIWZ
 zał.nr 5 - opis zadania nr 1
 zał.nr 5 - opis zadania nr 2
 zał.nr 5 - opis zadania nr 3
 zał.nr 5 - opis zadania nr 4
 zał.nr 5 - opis zadania nr 5
 zał.nr 5 - opis zadania nr 6
 zał.nr 5 - opis zadania nr 7
 zał.nr 5 - opis zadania nr 8
 zał.nr 5 - opis zadania nr 9
 zał.nr 5 - opis zadania nr 10
 zał.nr 5 - opis zadania nr 11
 zał.nr 5 - opis zadania nr 12

5. Załącznik nr 6 do SIWZ

6. Zapytanie nr 1 
    zapytanie nr 1 ciąg dalszy 

7. Zapytanie nr 2
    zapytanie nr 2 ciąg dalszy

8. Zapytanie nr 3

9. Zapytanie nr 4

10. Zmiana ogłoszenia

11. Zmiana SIWZ

12. Zapytanie nr 5
      zapytanie nr 5 ciąg dalszy 

13. Zapytanie nr 6 

14. Zapytanie nr 7

15. Zbiorcze zestawienie ofert

16. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania

17. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy zadania nr 2

18. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy zadania nr 3

19. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy zadania nr 8

20. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy zadania nr 9

21. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy zadania nr 10

22. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy zadania nr 11

23. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy zadania nr 12

24. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie nr 4

25. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie nr 5

26. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie nr 6

27. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie nr 7

28. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy zadania nr 1