Archiwum - Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu

Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego

1. Ogłoszenie 

2. SIWZ

3. Załącznik nr 2  do SIWZ

4. Załącznik nr 5 do SIWZ
 zał.nr 5 - opis zadania nr 1
 zał.nr 5 - opis zadania nr 2
 zał.nr 5 - opis zadania nr 3
 zał.nr 5 - opis zadania nr 4
 zał.nr 5 - opis zadania nr 5
 zał.nr 5 - opis zadania nr 6
 zał.nr 5 - opis zadania nr 7
 zał.nr 5 - opis zadania nr 8
 zał.nr 5 - opis zadania nr 9
 zał.nr 5 - opis zadania nr 10
 zał.nr 5 - opis zadania nr 11
 zał.nr 5 - opis zadania nr 12

5. Załącznik nr 6 do SIWZ

6. Zapytanie nr 1 
    zapytanie nr 1 ciąg dalszy 

7. Zapytanie nr 2
    zapytanie nr 2 ciąg dalszy

8. Zapytanie nr 3

9. Zapytanie nr 4

10. Zmiana ogłoszenia

11. Zmiana SIWZ

12. Zapytanie nr 5
      zapytanie nr 5 ciąg dalszy 

13. Zapytanie nr 6 

14. Zapytanie nr 7

15. Zbiorcze zestawienie ofert

16. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania

17. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy zadania nr 2

18. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy zadania nr 3

19. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy zadania nr 8

20. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy zadania nr 9

21. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy zadania nr 10

22. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy zadania nr 11

23. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy zadania nr 12

24. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie nr 4

25. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie nr 5

26. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie nr 6

27. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie nr 7

28. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy zadania nr 1

 

Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego - w ramach projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"

1. Ogłoszenie  o zamówieniu 

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - Wzór oferty

4. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu

5. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia potwierdzającego, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 5 - opis zadania 1 - komputery

8. Załącznik. nr 5 - opis zadania 2- meble do pracowni chemicznej

9. Załącznik. nr 5 - opis zadania 3- meble do pracowni aptecznej

10. Załącznik. nr 5 - opis zadania 4- pracownia kosmetyczna

11. Załącznik. nr 5 - opis zadania 5- pracownia kosmetyczna 2

12. Załącznik. nr 5 - opis zadania 6- fantom głowy

13. Załącznik nr 5 - opis zadania 7- literatura apteczna

14. Załącznik nr 5 - opis zadania 8- pracownia farmaceutyczna - kapsułkarka

15. Załącznik nr 5 - opis zadania 9 - pracownia masażu

16. Załącznik Nr 6 Wzór umowy na część 1, 2, 3 zamówienia

17. Załącznik Nr 7 Wzór umowy na część 4, 6, 8 zamówienia

18. Załącznik Nr 8 Wzór umowy na część 5, 7, 9 zamówienia 

19. Zmiana ogłoszenia 

20. Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnym warunków z dnia 11.08.2020 r

21. Załącznik Nr 7 Wzór umowy na część 4, 6, 8 zamówienia z dnia 11.08. 2020 r

22. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ – 12.08.2020r.

23.  Załącznik nr 5 – opis zadania nr 1 – 12.08.2020r.

24. Załącznik nr 5 – opis zadania nr 2 – 12.08.2020r.

25. Załącznik nr 5 – opis zadania nr 3 – 12.08.2020r.

26. Załącznik nr 5 – opis zadania nr 4 – 12.08.2020r.

27. Załącznik nr 5 – opis zadania nr 5 – 12.08.2020r.

28. Załącznik nr 5 – opis zadania nr 6 – 12.08.2020r.

29. Załącznik nr 5 – opis zadania nr 7 – 12.08.2020r.

30. Załącznik nr 5 – opis zadania nr 8 – 12.08.2020r.

31. Załącznik nr 5 – opis zadania nr 9 - 12.08.2020r.

32. Informacja z otwarcia ofert - 19.08.2020r. 

33. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 7 – 01.09.2020

34. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 8 – 01.09.2020

35. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 z dnia 07.09.2020 r.

36. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 z dnia 07.09.2020 r.

37. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3 z dnia 07.09.2020 r.

38. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4 z dnia 07.09.2020 r.

39. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 5 z dnia 07.09.2020 r.

40. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 6 z dnia 07.09.2020 r.

41. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 9 z dnia 07.09.2020 r.

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

tel: 18 443-70-93
e-mail: sekretariat@medykns.eu

Zamknij menu
Wróć na początek strony